TƯ VẤN CHỌN VÀ TỐI ƯU NGÀNH HỌC 

Đi thẳng vào mục đích chọn lựa ngành học phù hợp cho định hướng tìm kiếm cơ hội định cư, đồng thời định hướng học tập để phát triển bản thân, GMP sẽ cùng đồng hành ngay từ bước đầu tiên của quá trình tư vấn.

GMP đã lọc lựa những ngành học tiềm năng nhất để phục vụ cả hai mục đích trên của khách hàng.

Đối với khách hàng tìm đến GMP khi chưa có quá nhiều thông tin và căn cứ để lựa chọn, những cuộc trò chuyện 1-1 giữa chuyên gia của chúng tôi và khách hàng sẽ giúp tháo dỡ từng khúc mắc cho đến khi khách hàng hình thành được định hướng tối ưu nhất.

Đối với khách hàng tìm đến GMP khi đã có nhiều thông tin để so sánh, chúng tôi sẽ cùng trao đổi để khẳng định sự lựa chọn phù hợp nhất cho khách hàng, cả về chi phí, chất lượng, lẫn những cơ hội mà lựa chọn kiến tạo ra.

XEM NGÀNH HỌC TIỀM NĂNG