TƯ VẤN NGÀNH HỌC DỰA TRÊN SỰ PHÙ HỢP

Triển vọng việc làm sau khi học tập tại Canada là trên cả tuyệt vời. Các chương trình đào tạo, đặc biệt tại bậc Cao đẳng đều định hướng trực tiếp vào nhiệm vụ trang bị đầy đủ, sẵn sàng để sinh viên vừa ra trường là có việc làm. Do đó, hơn 90% sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng trong vòng chưa đầy sáu tháng sau khi kết thúc việc học tại Canada.

Dù đam mê của bạn là gì, Canada có mọi chương trình và ngành học. Chọn lọc hơn 10.000 chương trình tại 127 trường cao đẳng, học viện công lập trên toàn quốc, Canada có thcung cấp đầy đủ các lựa chọn học tập trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp và chuyên môn.

Lương khởi điểm: 720.000.000 VND/năm

Mức lương sau đại học trung bình ở Canada là 37.050USD/năm hoặc 19USD/giờ

Các vị trí làm việc ban đầu (entry level) bắt đầu ở mức 31.000USD/năm

Đặc biệt đối với nhân lực có tay nghề và kinh nghiệm tích lũy sẽ giúp mức lương tịnh tiến tới trên 60.000USD/năm.

(Thống kê của trang neuvoo.ca)

TÌM HIỂU NGÀNH HỌC ĐỂ ĐỊNH CƯ
Phục vụ cho mục đích định cư, hiện có 05 nhóm công việc tương ứng với một số nhóm ngành học mà khi tốt nghiệp từ đó, người học sẽ đạt được cơ hội tuyển dụng và định cư cao hơn. Các nhóm công việc được sắp xếp và chọn lọc mỗi năm. Xem thêm mục TƯ VẤN ĐỊNH CƯ để biết thêm chi tiết.