QÚA TRÌNH XIN GIẤY PHÉP HỌC TẬP

Giấy phép học tập là gì? Giấy phép học tập là Giấy phép phát hành bởi Cơ quan Di trú Canada cho phép công dân nước ngoài được học tại các tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI) ở Canada. Hầu hết các công dân nước ngoài cần giấy phép học tập tại Canada. Bạn cần có tất cả các hồ sơ, giấy tờ cần thiết trước khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép học tập. Bạn nên nộp đơn xin cấp Giấy phép học tập trước khi bạn đến Canada. Giấy phép học tập của bạn không phải là thị thực, không có giá trị cho phép bạn vào Canada. Bạn cũng có thể cần Thị thực du lịch hoặc Giấy cho phép du lịch dạng điện tử (eTA). Nếu Cơ quan Di trú Canada chấp thuận việc cấp Giấy phép học tập cho bạn, họ sẽ cấp cho bạn Thị thực đi học cùng với Giấy phép học tập. [Giấy phép học tập được cấp nhanh hơn thông qua Chương trình SDS (Student Direct Stream)].

Bạn được ở Canada bao lâu với Giấy phép học tập?

Giấy phép học tập có hiệu lực theo độ dài của chương trình học tập của bạn cộng thêm 90 ngày nữa. 90 ngày này để bạn chuẩn bị cho việc rời khỏi Canada hoặc nộp đơn xin gia hạn để ở lại.

1.Nếu bạn tham gia các khóa học bắt buộc Nếu Nhà trường yêu cầu bạn tham gia các hóa học trước khi chấp thuận cho bạn tham gia khóa học chính thức (bạn nhận được chấp thuận học có điều kiện). Giấy phép học tập của bạn có hiệu lực đúng bằng thời gian của các khóa học bắt buộc này cộng thêm 1 năm. Khi bạn nhận được chấp thuận tham gia khóa học chính thức, bạn phải nộp đơn xin gia hạn Giấy phép học tập khi bạn là sinh viên.

2.Nếu bạn sẽ hoàn thành khóa học sau khi Giấy phép học tập của bạn hết hạn Nếu bạn không thể hoàn thành khóa học trước khi Giấy phép học tập hết hạn, bạn phải nộp đơn xin gia hạn khi bạn đang là sinh viên. Nếu bạn không nộp đơn xin gia hạn, bạn sẽ phải dừng việc học tập và rời khỏi Canada.

3.Nếu bạn kết thúc khóa học trước khi Giấy phép học tập hết hạn Nếu bạn kết thúc việc học sớm, Giấy phép học tập sẽ không còn thời hạn 90 ngày sau khi bạn hoàn thành khóa học mặc dù thời hạn này đã được in trên Giấy phép học tập. Bạn hoàn thành khóa học vào ngày Nhà trường thông báo lần đầu tiên đến bạn bằng Thư chứng nhận hoàn thành khóa học, Bảng điểm, Bằng Đại học hoặc Bằng Cao đẳng. Bạn phải đưa ra bằng chứng về ngày nhà trường gửi thông báo đến cho bạn, hoặc ngày bạn nhận được Bằng Đại học hoặc Bằng Cao đẳng hoặc Chứng chỉ khóa học. Nếu bạn không có bằng chứng, cơ quan chức năng sẽ sử dụng ngày ban hành sớm nhất của các hồ sơ này. Cơ quan chức năng sẽ xác nhận ngày này với trường của bạn.

Bạn có thể về nhà trong thời gian đi học?

Có. Nếu bạn rời khỏi Canada trong thời gian đang tham gia học, bạn cần phải chứng minh bạn sẽ được học tiếp ở trường khi bạn quay trở lại Canada. Nếu bạn có Thị thực du lịch hoặc Giấy phép du lịch dạng điện tử (eTA), nó phải có hiệu lực khi bạn quay trở lại Canada.

I.CÁC YÊU CẦU TIÊN QUYẾT

Bạn có thể học tập ở Canada nếu bạn:

·Được nhận vào các Tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI).

·Chứng minh bạn có đủ tiền để trả cho: (1) Học phí (2) Chi phí sinh hoạt cho bản thân hoặc các thành viên của gia đình đi cùng với bạn sang Canada và (3) Vé khứ hồi cho bạn và các thành viên gia đình đi cùng bạn sang Canada.

·Tuân thủ quy định của pháp luật, không có hồ sơ vi phạm pháp luật và có xác nhận của cơ quan công an (nếu được yêu cầu).

·Có tình trạng sức khỏe tốt và được kiểm tra y tế ( nếu được yêu cầu).

·Chứng minh với nhà chức trách bạn sẽ rời Canada khi Giấy phép học tập của bạn hết hạn.

Các trách nhiệm của bạn Trong thời gian học tập tại Canada bạn cần:

·Nỗ lực hoàn thành chương trình học.

·Đáp ứng các điều kiện nêu trong Giấy phép học tập của bạn.

·Dừng việc học tập nếu không đáp ứng được các yêu cầu này và

·Rời khỏi Canada khi Giấy phép học tập của bạn hết hiệu lực.

Tùy thuộc vào trường hợp của bạn, có thể có một số điều kiện trên Giấy phép học tập:

·Nếu bạn được phép làm việc tại Canada.

·Nếu bạn được phép di chuyển trong Canada .

·Ngày bạn phải dừng việc học tập.

Những người không cần Giấy phép học tập tại Canada

Hầu hết người nước ngoài cần có Giấy phép học tập tại Canada, ngoại trừ một số trường hợp sau:

·Các khóa đào tạo ngắn hạn ( 6 tháng trở xuống): Bạn có thể học tại bất kỳ trường nào ở Canada không cần Giấy phép học tập nếu:

+ Khóa học hoặc chương trình học của bạn kéo dài trong 6 tháng hoặc ngắn hơn

+ Các nghiên cứu của bạn không phải là một phần của chương trình dài hơn và

+ Bạn sẽ hoàn thành tất cả các nghiên cứu trong thời gian Cơ quan Di trú Canada chấp thuận cho bạn ở lại Canada (thường là 6 tháng sau khi bạn nhập cảnh).

Nếu bạn tham gia các khóa học bắt buộc, bạn phải có Giấy phép học tập mặc dù các khóa này có thể kéo dài không đến 6 tháng. Nếu bạn không có Giấy phép học tập, bạn phải nộp đơn xin Giấy phép học tập trước khi bạn có thể bắt đầu khóa học chính thức. Tùy thuộc vào thời gian xét duyệt hồ sơ, có thể bạn không có được Giấy phép học tập vào thời điểm bạn bắt đầu khóa học chính thức.

·Thân nhân hoặc nhân viên của Cơ quan đại diện nước ngoài Bạn có thể không cần Giấy phép học tập nếu bạn là thân nhân hoặc nhân viên của Cơ quan đại diện nước ngoài tại Canada được xác nhận bởi Global Affairs Canada (GAC).

 Đại sứ quán của bạn có thể liên hệ với GAC để lấy xác nhận này nếu bạn cần. Thành viên của Lực lượng quân sự nước ngoài Nếu bạn là thành viên của lực lượng quân sự nước ngoài đang làm nhiệm vụ chính thức tại Canada, bạn không cần Giấy phép học tập. Nếu các thành viên gia đình bạn bao gồm trẻ nhỏ muốn học tập tại Canada thì họ sẽ phải cần có Giấy phép học tập.

·Người da đỏ đã đăng ký tại Canada Bạn không cần Giấy phép học tập nếu bạn ở trạng thái Người da đỏ đã đăng ký ở Canada mặc dù bạn là công dân của quốc gia khác.

·Trẻ em dân tộc thiểu số tại Canada Trẻ em nhỏ không cần Giấy phép học tập nếu:

+ Đang đi nhà trẻ.

+ Dân tị nạn hoặc nộp đơn xin tị nạn.

+ Bố mẹ là dân tị nạn hoặc nộp đơn xin tị nạn.

+ Tham gia các lớp dự bị, trường tiểu học hoặc trung học và đang ở Canada với bố mẹ đang làm việc hoặc có Giấy phép học tập.

Tại sao phải có Giấy phép học tập nếu bạn không cần?

Có 2 lý do bạn có thể muốn có Giấy phép học tập ngay cả khi bạn không cần:

·Bạn có thể tiếp tục được học (miễn là bạn đáp ứng được các yêu cầu)

·Bạn có thể làm việc trong trường hoặc ngoài trường Ví dụ:

+ Nếu bạn tham gia khóa học ngắn hơn 6 tháng nhưng đang tìm kiếm khóa học của chương trình dài hơn hoặc.

+ Bạn là con của bố mẹ được phép làm việc và học tập tại Canada nhưng bạn sắp 18 tuổi (không còn là trẻ nhỏ) Nếu bạn nộp đơn xin giấy phép học tập mặc dù bạn không cần, bạn phải có thư giải trình tại sao bạn nộp đơn xin Giấy phép học tập.

Bạn muốn tiếp tục học khóa mới sau khi kết thúc khóa đang học

Nếu bạn đã có Giấy phép học tập và tình trạng học tập của bạn thay đổi ( ví dụ, bạn muốn học dài hơn 6 tháng hoặc xin học khóa học dài hơn) bạn có thể tiếp tục việc học ở Canada trong khi Giấy phép học tập của bạn vẫn còn hiệu lực.

Nếu bạn cần gia hạn Giấy phép học tập, hoặc nó hết hạn trong khi cơ quan chức năng đang xử lý đơn xin gia hạn, bạn có thể tiếp tục việc học bởi vì bạn đã thông báo tình trạng. Tuy nhiên, nếu bạn không có Giấy phép học tập, bạn phải dừng việc học tập và chờ cho đến khi Giấy phép học tập được cấp để bắt đầu hoặc tiếp tục việc học. Một ví dụ của trường hợp này là bạn tham gia các lớp học bắt buộc cho chương trình học dài hơn. Bạn không cần có Giấy phép học tập cho khóa học bắt buộc nhưng bạn cần Giấy phép học tập cho chương trình học chính thức sau đó. Trong trường hợp này bạn cần Giấy phép học tập cho dù bạn không cần ngay thời điểm ban đầu. Nếu bạn không có Giấy phép học tập, bạn không thể bắt đầu khóa học chính thức, phụ thuộc vào việc Giấy phép học tập của bạn có được cấp đúng thời điểm khóa học bắt đầu hay không.

Bạn muốn làm việc bán thời gian (part-time) trong hoặc ngoài trường

Nếu bạn có Giấy phép học tập và bạn đã đăng ký là sinh viên toàn thời gian tại các Tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI), bạn có thể làm việc ở trong hoặc ngoài trường. Trong trường hợp này, Giấy phép học tập của bạn sẽ bao gồm điều kiện bạn được phép làm việc trong quá trình học tập. Nếu bạn không có Giấy phép học tập, bạn không thể làm việc trong khi đang học tại Canada. Trong trường hợp này bạn cần xin Giấy phép làm việc.

II.NỘP HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP HỌC TẬP NHƯ THẾ NÀO

Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ. Trước khi xin Giấy phép học tập, bạn cần:

·Thư chấp thuận nhập học từ Tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI)

·Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Giấy thông hành.

·Chứng minh bạn có thể chi trả cho bạn và các thành viên gia đình đi cùng bạn trong thời gian bạn ở Canada Trong mọi trường hợp, bạn cần lấy vân tay và chụp ảnh (sinh trắc học) sau khi bạn nộp đơn.

Nộp hồ sơ xin Giấy phép học tập như thế nào?

Nhìn chung bạn phải nộp hồ sơ xin Giấy phép học tập trước khi bạn sang Canada. Một số người có thể xin Giấy phép học tập trong khi ở Canada. Một số trường hợp bạn có thể nộp hồ sơ khi bạn đến cửa khẩu Canada. Đảm bảo bạn hiểu rõ lựa chọn nào phù hợp với bạn. Nộp hồ sơ trực tuyến có các ưu nhược điểm:

·Không cước vận chuyển hồ sơ hoặc mất thời gian chuyển hồ sơ

·Cơ quan chức năng nhận được hồ sơ ngay lập tức.

·Hồ sơ của bạn có để được xử lý nhanh hơn.

·Bạn có thể nhanh chóng nộp các tài liệu khác trực tuyến (nếu cơ quan chức năng yêu cầu bổ sung).

·Bạn có thể cập nhật thông tin về tình trạng nộp hồ sơ từ tài khoản trực tuyến của bạn.

·Bạn phải chắc chắn hồ sơ của bạn đầy đủ và không sai sót trước khi bạn chuyển hồ sơ trực tuyến.

 

III.SAU KHI BẠN NỘP ĐƠN XIN GIẤY PHÉP HỌC TẬP

·Bạn cần phải lấy vân tay và chụp ảnh (Sinh trắc học).

Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần làm sinh trắc học. Sau khi thanh toán chi phí thực hiện sinh trắc học và nộp hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ gửi thư thông báo bạn cần thực hiện sinh trắc học. Trong thư sẽ hướng dẫn bạn phải thực hiện sinh trắc học như thế nào. Bạn có 30 ngày để thực hiện sinh trắc học. Nếu bạn không thanh toán phí sinh trắc học, trước hết cơ quan chức năng sẽ gửi thư để yêu cầu bạn thực hiện. Bạ sẽ nhận được hướng dẫn thực hiện sau khi thanh toán phí sinh trắc học.

 ·Cơ quan chức năng xử lý Hồ sơ xin Giấy phép học tập của bạn

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hồ sơ đảm bảo bạn có đủ các hồ sơ cần thiết. Nếu hồ sơ không đủ có thể bị trả lại mà không cần xét duyệt. Cơ quan chức năng có thể yêu cầu bạn:

+ Đến phỏng vấn với nhân viên chức trách ở quốc gia của bạn hoăc

+ Gửi thêm hồ sơ đến cơ quan chức năng bạn có thể cần phải có:

+ Kiểm tra y tế ( nếu được yêu cầu)

+ Xác nhận của cơ quan công an ( nếu được yêu cầu) Cập nhận hồ sơ của bạn. Nếu bạn chuyển hoặc thay đổi địa điểm, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin liên hệ sau khi nộp hồ sơ, bạn phải cập nhật hồ sơ của bạn.

Nếu Cơ quan chức năng chấp thuận hồ sơ của bạn

Cơ quan chức năng sẽ gửi bạn thư giới thiệu. Thư này không phải Giấy phép học tập. Bạn cần phải đưa thư này cho nhân viên chức trách khi bạn đến Canada. Cơ quan chức trách sẽ gửi cho bạn Giấy phép Du lịch dạng điện tử (eTA) hoặc Thị thực du lịch (thị thực tạm trú) để vào Canada. Nếu bạn từ quốc gia mà bạn cần phải có eTA, thư giới thiệu sẽ bao gồm thông tin về eTA của bạn. eTA của bạn sẽ kết nối với Hộ chiếu của bạn và có hiệu lực 5 năm hoặc cho đến khi Hộ chiếu của bạn hết hiệu lực tùy theo thời gian nào đến trước. Điều quan trọng bạn cầm theo hộ chiếu bạn đã xin Giấy phép học tập. Nếu bạn từ quốc gia cần Thị thực du lịch, Thị thực sẽ được dán trong Hộ chiếu của bạn. Thị thực có thông tin bạn được vào Canada một lần hay nhiều lần. Bạn phải vào Canada trước khi Thị thực hết hiệu lực. Nếu cơ quan chức năng từ chối hò sơ của bạn. Cơ quan chức năng sẽ gửi thư giải thích tại sao.

Họ có thể từ chối hồ sơ của bạn nếu bạn không:

·Chứng minh được bạn có đủ tiền để chi trả trong thời gian đi học tại Canada

·Đạt yêu cầu khi kiểm tra sức khỏe, nếu bạn cần phải có kết quả này

·Thuyết phục được nhân viên cấp Thị thực về mục tiêu chính của bạn ở Canada là học tập hoặc

·Thuyết phục được nhân viên cấp Thị thực là bạn sẽ rời khỏi Canada sau khi kết thúc khóa học Nếu bạn có những câu hỏi tại sao bạn bị từ chối, liên hệ với nhân viên cấp Thị thực đã gửi thư từ chối cho bạn.

 

IV.CHUẨN BỊ ĐI ĐẾN CANADA

Khi đến Canada Khi bạn đến Canada, bạn sẽ gặp nhân viên dịch vụ biên giới. Nhân viên này sẽ:

·Yêu cầu xem Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành của bạn.

·Hỏi bạn một vài câu hỏi và

·Đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu để vào Canada Bạn phải chứng minh được bạn sẽ rời Canada sau chuyến đi. Nếu bạn cần bằng chứng bạn đã vào Canada, Trường hoặc cơ sở đào tạo của bạn cần bạn chứng minh bạn đã vào Canada. Nếu bạn cần bằng chứng đã nhập cảnh, bạn phải chắc chắn rằng nhân viên dịch vụ biên giới đóng dấu Hộ chiếu của bạn trước khi bạn rời khu vực Hải quan Canada.

 

Bạn có thể sử dụng Primary Inspection Kiosk (Quầy kiểm tra sơ cấp) để đóng dấu Hộ chiếu của bạn. Các hồ sơ bạn cần Khi bạn gặp nhân viên dịch vụ biên giới, bạ phải đưa cho họ xem:

·Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành còn hiệu lực.

·Thư giới thiệu của nhân viên Thị thực gửi cho bạn khi học chấp thuận cấp Giấy phép học tập. Trong thưc này có số tham chiếu giấy phép của bạn dùng để phát hành Giấy phép học tập của bạn.

·Bản copy Thư chấp nhận nhập học của trường.

·Chứng minh bạn có đủ tiền để chi trả trong thời gian học tập ở Canada.

·Thư tham khảo hoặc bất kỳ tài liệu nào nhân viên Thị thực nói bạn phải mang theo và

·eTA hoặc Thị thực du lịch (thị thực tạm trú). Nếu bạn có eTA có hiệu lực, nó sẽ kết nối với Hộ chiếu bạn sử dụng để xin Giấy phép học tập.

Hồ sơ bạn cần mang theo

Bạn mang theo các hồ sơ nói trên và các giấy tờ giá trị khác, tiền mặt, séc du lịch. Không cho các giấy tờ này vào hành lý gửi. Bạn có thể không được nhập cảnh vào Canada nếu mất các giấy tờ này hoặc thông tin trên đơn xin Giấy phép học tập và thư tham khảo không đúng. Bạn có thể ở lại Canada bao lâu Nhân viên sẽ đóng dấu vào Hộ chiếu của bạn và cho bạn biết bạn có thể ở lại Canada trong bao lâu. Thông thường, thời gian ở lại của bạn là thời gian ghi trên Giấy phép học tập. Bạn có thể hỏi Nhân viên này nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ điều gì. Nếu không có vấn đề gì, Nhân viên sẽ phát hành Giấy phép học tập cho bạn và cho bạn nhập cảnh vào Canada. Bạn nên kiểm tra lại Giấy phép học tập để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn in trên đó là chính xác và để biết khi nào study permit của bạn hết hiệu lực. Bạn phải rời khỏi Canada, nộp đơn gia hạn Giấy phép học tập hoặc thay đổi trạng thái là khách du lịch hoặc lao động tạm thời đến ngày hết hiệu lực. Khai báo tiền mặt Bạn phải khai báo với Nhân viên biên giới nếu bạn vào Canada mang theo nhiều hơn 10.000 CAD. Nếu bạn không khai báo bạn có thể bị phạt hoặc bị giữ lại số tiền này. Lượng tiền có thể bao gồm:

·Tiền mặt.

·Chứng từ có giá, séc, séc du lịch hoặc lệnh chuyển tiền.

·Chứng khoán thuộc về bạn ( cổ phiếu, trái phiếu, giấy ghi nợ, trái phiếu Chính phủ).

Các điều kiện của Giấy phép học tập

Với tư cách là người nhận được Giấy phép học tập tại Canada, bạn cần phải đáp ứng một số điều kiện. Nếu bạn không đáp ứng, bạn có thể bị thu hồi Giấy phép học tập và không còn là sinh viên và bạn có thể phải rời khỏi Canada. Những điều kiện trên Giấy phép học tập là gì và việc gì có thể xảy ra nếu bạn không đáp ứng được các điều kiện này. Đi ra bên ngoài Canada Để vào lại Canada nếu bạ đi ra ngoài Canada trong thời gian học tập, các giấy tờ sau của bạn phải còn hiệu lực:

·Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành

·Giấy phép học tập nếu bạn quay lại Canada để tiếp tục học và

·eTA hoặc Thị thực du lịch, tùy thuộc loại giấy tờ nào bạn cần Ngoại trừ duy nhất đối với các bạn sử dụng Thị thực du lịch nếu bạn du lịch sang Mỹ hoặc St-Pierre và Miquelon và bạn có thể quay lại Canada với Giấy phép học tập còn hiệu lực. Việc này không áp dụng với các bạn sử dụng eTA. Nên nhớ rằng Giấy phép học tập không phải là Thị thực Bảo hiểm y tế Chính phủ Canada không chi trả các chi phí y tế cho sinh viên quốc tế. Chi phí bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên quốc tế ở các mức khác nhau phụ thuộc vào nơi bạn sẽ sống tại Canada. Liên hệ với trường ở Canada để có thông tin về bảo hiểm y tế.