CHI PHÍ ƯỚC TÍNH THỰC TẾ

Dựa vào số liệu thực tế cung cấp bởi cả du học sinh, phụ huynh của du học sinh, lẫn những cựu sinh viên đã ra trường - tốt nghiệp và tìm được việc làm tại Canada, hay những nhà đầu tư và định cư thành công bằng nhiều chương trình khác nhau… chúng tôi sẽ ước tính được mức tổng chi cho cả quá trình và mức chi chi tiết trong từng tháng sinh hoạt tại Canada. 

XEM BẢNG THỐNG KÊ CHI PHÍ CẬP NHẬT