KẾT NỐI PHỤ HUYNH - NHÀ TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Chúng tôi đảm bảo kết nối, cập nhật thông tin giữa nhà trường - gia đình định kỳ hàng tháng (PAC Monthly Report). Nhờ vào mối liên kết chặt chẽ giữa đại diện của chúng tôi tại Việt Nam và Ban Cố vấn tại Canada, chúng tôi tin tưởng rằng thông tin trao đổi giữa Quý phụ huynh và nhà trường, nơi con em quý vị theo học, là kịp thời, trực tiếp, chính xác, và đáng tin cậy nhất.


Ngoài PAC Monthly Report nhằm giúp Quý phụ huynh nắm rõ tình hình học tập và sinh sống của du học sinh tại Canada, Quý phụ huynh cũng có thể đặt lịch tư vấn định kỳ với Custodian của con em mình, nhằm: (1) kiểm tra và đánh giá mức độ phù hợp của du học sinh với ngành học và trường học đã chọn; (2) đồng hành từ xa, hiểu được tâm tư của du học sinh, kịp thời đưa ra nhắc nhở, động viên; và (3) định hướng và xây dựng lộ trình tiếp theo về vấn đề học tập, việc làm, và định cư lâu dài tại Canada.
TẢI VỀ MẪU PAC MONTHLY REPORT