DỊCH VỤ GIÁM HỘ UY TÍN

Du học sinh dưới 19 tuổi đến học tại các thành phố thuộc tỉnh bang British Columbia (Vancouver, Coquitlam, Burnaby, v.v…) mà không đi kèm với cha mẹ hoặc người giám hộ từ Việt Nam phải được chăm sóc bởi một người giám hộ (hay Custodian) hợp pháp tại Canada.

Quyết định cuối cùng về Custodian sẽ được thông qua bởi một immigration officer của IRCC. Viên chức chuyên trách này phải được thuyết phục rằng trẻ vị thành niên khi đến Canada để học tập thì sẽ nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tối ưu mà các bạn ấy cần tại đây. Một người Custodian, theo quy định của IRCC, là một công dân hoặc thường trú nhân tại Canada, có đầy đủ trách nhiệm được ủy thác từ phụ huynh của trẻ vị thành niên trong việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ trong thời gian du học.

Việc tìm được một Custodian hội đủ điều kiện của IRCC, và đủ sự tín nhiệm, sự tận tình, đáng tin cậy trong cộng đồng tại Canada để quan tâm đến du học sinh thay mặt cho Cha Mẹ là một câu hỏi thật sự nghiêm túc mà Quý phụ huynh cần đặt ra khi quyết định cho con em đi du học.
XEM HỒ SƠ GIÁM HỘ