CỐ VẤN HỌC TẬP VỚI GÓC NHÌN CỦA MỘT PHỤ HUYNH

Ban Cố vấn và Custodian sẽ theo sát du học sinh, đồng thời vẫn tạo điều kiện tối đa để các em thể hiện sự độc lập và tính tự chủ của bản thân. Chúng tôi tiếp cận du học sinh theo hướng cấp tiến, hướng dẫn các em những kỹ năng sinh tồn, kỹ năng hòa nhập, kỹ năng đối nhân xử thế, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng chăm sóc tốt bản thân trong chính môi trường và tại bối cảnh cuộc sống của các em ở Canada, chứ không dựa vào các lý thuyết suông hay bải vở khô khan. Chính vì vậy, du học sinh sẽ trưởng thành nhanh và vững chắc hơn, dù có phải trải qua giai đoạn quan trọng từ lứa tuổi 16-19 ngoài vòng tay bảo bọc của gia đình.
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN TẠI ĐÂY