CHUẨN BỊ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐÚNG CHUẨN QUỐC TẾ

Tiêu chí tư vấn của chúng tôi vẫn tôn trọng điều kiện tiên quyết của việc du học - định cư, đó là thành thạo ngoại ngữ, xuất phát căn cơ nhất vẫn phải là nền tảng tiếng Anh.

Nhiều khách hàng tỏ ra quan ngại vì chướng ngại tiếng Anh này, nhưng điều đó không còn chỉ là điều quan tâm của khách hàng, mà GMP chúng tôi sẽ cùng giải quyết và cùng khách hàng vượt qua chướng ngại đó một cách ngoạn mục nhất.

Lộ trình đào tạo tiếng Anh của chúng tôi linh hoạt và chủ động. Chúng tôi có thể giới thiệu lộ trình 1 tháng - 3 tháng - 6 tháng - 9 tháng - đến 12 tháng. Chúng tôi có thể giới thiệu lộ trình đào tạo mà ở đó khách hàng sẽ yên tâm nhận thấy sự tiến bộ của bản thân, tiệm cận với thời gian chuẩn bị ngoại ngữ phù hợp điều kiện du học - định cư.


XEM CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH